Zdrowie powszechnie definiowane jest jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności”. Do pomiaru ogólnego stanu zdrowia wykorzystuje się wartości czynników jak: zapadalność na choroby, chorobowość, umieralność, śmiertelność oraz obciążenie chorobowe ludności. Jak pokazują badania, na stan ludzkiego zdrowia wpływa grupa czterech podstawowych czynników. To właśnie od nich zależy nasze samopoczucie i to czy mamy większe predyspozycje do chorowania od innych.

Czynniki mające wpływ na nasze zdrowie

Oto cztery podstawowe czynniki

  1. Styl życia (53%) – czynnik, który przede wszystkim zależy od nas samych. To my podejmujemy decyzje o tym, czy będziemy się prawidłowo i zdrowo odżywiać.  Czy będziemy pilnować, by codziennie dbać o zalecaną, minimalną ilość aktywności fizycznej. A także czy będziemy stosować wszelkiego rodzaju używki czy też czy nauczymy się prawidłowo radzić sobie w sytuacjach stresowych.
  2. Środowisko (21%) – podstawowym, prawidłowym środowiskiem pozytywnie wpływającym na dobry stan zdrowia jest przede wszystkim czyste powietrze i woda. Ważne są również zdrowe i bezpieczne szkoły coraz zakłady pracy, w których przebywamy. Wśród negatywnie wpływających czynników na ludzkie zdrowie wymienia się najczęściej takie czynniki jak: nadmierny hałas, degradacja środowiska naturalnego, czynniki biologiczne czy szkodliwe substancje chemiczne.
  3. Czynniki genetyczne (16%) – czyli wszelkie predyspozycje i geny odziedziczone po naszych przodkach. Zapadalność na choroby wśród naszych najbliższych może nam pokazać, jakie zagrożenia czekają nas w przyszłości.
  4. Opieka zdrowotna (10%) – im gorszy i bardziej ograniczony dostęp do podstawowej opieki medycznej, tym gorszy stan zdrowia człowieka

Ważne by troszczyć się o swój stan zdrowia każdego dnia!

Aby określić stan zdrowia, warto zrobić podstawowe badania i skupić się na analizie takich czynników jak np.: zapadalność na daną chorobę, chorobowość. Jak podkreślają specjaliści z dziedziny zdrowia, promocja zdrowego stylu życia może znacznie wpłynąć na poprawę stanu zdrowia, a tym samym zmniejszyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną. Coraz częściej i coraz szersze grono miłośników natury zaczyna stosować alternatywne metody dbania o zdrowie. Często osoby takie rezygnują z wizyt u lekarza rodzinnego bądź specjalisty na rzecz leczenia się naturalnego, z użyciem naturalnych roślin i substancji zebranych własnoręcznie w dowolnym miejscu, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi.